Tilsynsrapporter

Datamodell og schema

Eksempel

{
 "tilsynsrapporter": [
  {
   "tildaenhet": "123456789",
   "tilsynutfoertav": "222222222",
   "ansvarligTilsynsmyndighet": "222222222",
   "tilsynsegenskaper": {
    "internTilsynsid": "cf05e146-e8aa-4b56-baf1-3a5c819cd412",
    "storulykketilsyn": "nei",
    "uanmeldttilsyn": "ja",
    "tilsynsutvelgelse": "Veldig suspekte folk",
    "tilsynsstatus": "aapen",
    "tilsynstema": "Fem tema om dagen gjør godt for magen",
    "tilsynsnoekkelord": "key, word",
    "nettrapport": "https://www.vg.no"
   },
   "kontrolladresser": [
    {
     "lokalitetsreferanse": 901380,
     "lokalitetsbeskrivelse": "Enda ei rønne",
     "lokalitetsnoekkelord": "definitely bewildered zephyr",
     "lengdegrad": "901380",
     "breddegrad": "901380",
     "bygningsnummer": "901380",
     "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
     "adressenavn": "Gåshaugen 4, 0925 Oslo",
     "adressenummer": "901380",
     "postnummer": "Postnummer",
     "poststedsnavn": "definitely bewildered zephyr",
     "kommunenummer": "0301",
     "bydel": "Dal",
     "fylkesnummer": "020"
    },
    {
     "lokalitetsreferanse": 901380,
     "lokalitetsbeskrivelse": "Enda ei rønne",
     "lokalitetsnoekkelord": "definitely bewildered zephyr",
     "lengdegrad": "901380",
     "breddegrad": "901380",
     "bygningsnummer": "901380",
     "bruksenhetsnummer": "Enhetsnummer",
     "adressenavn": "Gåshaugen 4, 0925 Oslo",
     "adressenummer": "901380",
     "postnummer": "Postnummer",
     "poststedsnavn": "definitely bewildered zephyr",
     "kommunenummer": "0301",
     "bydel": "Dal",
     "fylkesnummer": "020"
    }
   ],
   "utfoerteTilsynsaktiviteter": [
    {
     "tilsynsaktivitetreferanse": 1,
     "lokalitetsreferanse": 1,
     "internAktivitetsidentifikator": "5d39b0a9-b99c-4ce6-9081-cee945c0c048",
     "kontrollobjekt": "123456789",
     "startdatoForTilsynsaktivitet": "2021-04-26T11:18:02.0623582+02:00",
     "varighetForTilsynsaktivitet": 1,
     "tilsynsaktivitet": "aktivitet",
     "aktivitetsutfoerelse": "fysisk",
     "observasjonFraTilsynsaktivitet": "Vi kikket på en god stund",
     "samtidigeKontroller": [
      {
       "samtidigTilsynsmyndighet": "222222222",
       "tilsynstema": "tema",
       "aktivitetsutfoerelse": ""
      }
     ],
     "meldingTilAnnenMyndighet": [
      {
       "meldingTilmyndighet": "12345678",
       "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": "VIKTIG BESKJED"
      },
      {
       "meldingTilmyndighet": "12345678",
       "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": "VIKTIG BESKJED"
      }
     ]
    }
   ],
   "kontaktpunkt": [
    {
     "kontaktperson": "Ansvarligheten selv",
     "avdeling": "definitely bewildered zephyr",
     "telefonnummer": "12345678",
     "epost": "definitelybewilderedzephyr@definitelybewilderedzephyrcom",
     "adresse": "Gåshaugen 4, 0925 Oslo"
    }
   ],
   "tilsynsnotater": "Notater, notater, notater i lange baner",
   "anmerkninger": [
    {
     "anmerkningsreferanse": 1,
     "anmerkning": "blabla"
    }
   ],
   "bruddOgReaksjoner": [
    {
     "bruddOgReaksjonsreferanse": 1,
     "tilsynsaktivitetreferanse": 901380,
     "lokalitetsreferanse": 901380,
     "utredningAvBruddOgReaksjon": "Forklaring",
     "lovparagraf": "901380",
     "reaksjonsdato": "2013-07-14T00:00:00",
     "alvorsgrad": {
      "utmaaltReaksjonsverdi": 901380,
      "utmaaltReaksjonstype": "Spesifisert type reaksjon",
      "utmaaltReaksjonsklasse": 901380,
      "lavreaksjonsverdi": 901380,
      "hoeyreaksjonsverdi": 901380,
      "lavalvorsgradindeks": 901380,
      "hoeyalvorsgradindeks": 901380
     },
     "antallGangerVirkemiddelErTattIBruk": 901380
    }
   ]
  }
 ]
}

Schema

{
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "$id": "tilsynsrapporter",
 "title": "Tilda/tilsynsrapporter",
 "definitions": {
  "alvorsgrad": {
   "$id": "alvorsgrad",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "utmaaltReaksjonsverdi": {
     "type": "integer"
    },
    "utmaaltReaksjonstype": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "utmaaltReaksjonsklasse": {
     "type": "integer"
    },
    "lavreaksjonsverdi": {
     "type": "integer"
    },
    "hoeyreaksjonsverdi": {
     "type": "integer"
    },
    "lavalvorsgradindeks": {
     "type": "integer"
    },
    "hoeyalvorsgradindeks": {
     "type": "integer"
    }
   }
  },
  "anmerkning": {
   "$id": "anmerkning",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "anmerkningsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "anmerkning": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "bruddOgReaksjon": {
   "$id": "bruddOgReaksjon",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "bruddOgReaksjonsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "tilsynsaktivitetreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "utredningAvBruddOgReaksjon": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lovparagraf": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "reaksjonsdato": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "alvorsgrad": {
     "$ref": "alvorsgrad"
    },
    "antallGangerVirkemiddelErTattIBruk": {
     "type": "integer"
    }
   }
  },
  "kontaktpunkt": {
   "$id": "kontaktpunkt",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "kontaktperson": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "avdeling": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "telefonnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "epost": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adresse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "meldingTilAnnenMyndighet": {
   "$id": "meldingTilAnnenMyndighet",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "meldingTilmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "samtidigKontroll": {
   "$id": "samtidigKontroll",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "samtidigTilsynsmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynstema": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "aktivitetsutfoerelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "tilsynsadresse": {
   "$id": "tilsynsadresse",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsbeskrivelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lokalitetsnoekkelord": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "lengdegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "breddegrad": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bygningsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bruksenhetsnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "adressenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "postnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "poststedsnavn": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kommunenummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "bydel": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "fylkesnummer": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "tilsynsaktivitet": {
   "$id": "tilsynsaktivitet",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tilsynsaktivitetreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "type": "integer"
    },
    "internAktivitetsidentifikator": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "kontrollobjekt": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "startdatoForTilsynsaktivitet": {
     "type": "string",
     "format": "date-time"
    },
    "varighetForTilsynsaktivitet": {
     "type": "integer"
    },
    "tilsynsaktivitet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "aktivitetsutfoerelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "observasjonFraTilsynsaktivitet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "samtidigeKontroller": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "samtidigKontroll"
     }
    },
    "meldingTilAnnenMyndighet": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "meldingTilAnnenMyndighet"
     }
    }
   }
  },
  "tilsynsegenskap": {
   "$id": "tilsynsegenskap",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "internTilsynsid": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "storulykketilsyn": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "ikkeAngitt",
      "nei",
      "meldepliktig",
      "rapporteringspliktig",
      "ja"
     ]
    },
    "uanmeldttilsyn": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "ikkeAngitt",
      "ja",
      "nei"
     ]
    },
    "tilsynsutvelgelse": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsstatus": {
     "type": "string",
     "enum": [
      "ikkeAngitt",
      "aapen",
      "lukket",
      "avbrutt",
      "planlegging"
     ]
    },
    "tilsynstema": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsnoekkelord": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "nettrapport": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    }
   }
  },
  "tilsynsrapport": {
   "$id": "tilsynsrapport",
   "type": [
    "object",
    "null"
   ],
   "properties": {
    "tildaenhet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynutfoertav": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "ansvarligTilsynsmyndighet": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "tilsynsegenskaper": {
     "$ref": "tilsynsegenskap"
    },
    "kontrolladresser": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "tilsynsadresse"
     }
    },
    "utfoerteTilsynsaktiviteter": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "tilsynsaktivitet"
     }
    },
    "kontaktpunkt": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "kontaktpunkt"
     }
    },
    "tilsynsnotater": {
     "type": [
      "string",
      "null"
     ]
    },
    "anmerkninger": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "anmerkning"
     }
    },
    "bruddOgReaksjoner": {
     "$id": "List`1",
     "type": [
      "array",
      "null"
     ],
     "items": {
      "$ref": "bruddOgReaksjon"
     }
    }
   },
   "required": [
    "tildaenhet",
    "ansvarligTilsynsmyndighet"
   ]
  }
 },
 "type": "object",
 "properties": {
  "tilsynsrapporter": {
   "$id": "List`1",
   "type": [
    "array",
    "null"
   ],
   "items": {
    "$ref": "tilsynsrapport"
   }
  }
 }
}

OAS

{
 "additionalProperties": true,
 "definitions": {
  "alvorsgrad": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "hoeyalvorsgradindeks": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "hoeyreaksjonsverdi": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "lavalvorsgradindeks": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "lavreaksjonsverdi": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "utmaaltReaksjonsklasse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "utmaaltReaksjonstype": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "utmaaltReaksjonsverdi": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "anmerkning": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "anmerkning": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "anmerkningsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "bruddOgReaksjon": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "alvorsgrad": {
     "$ref": "alvorsgrad"
    },
    "antallGangerVirkemiddelErTattIBruk": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "bruddOgReaksjonsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "lovparagraf": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "reaksjonsdato": {
     "format": "date-time",
     "nullable": false,
     "type": "string"
    },
    "tilsynsaktivitetreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "utredningAvBruddOgReaksjon": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "kontaktpunkt": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "adresse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "avdeling": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "epost": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "kontaktperson": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "telefonnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "meldingTilAnnenMyndighet": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "meldingTilmyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "meldingsinnholdTilAnnenMyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "samtidigKontroll": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "aktivitetsutfoerelse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "samtidigTilsynsmyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynstema": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "tilsynsadresse": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "adressenavn": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "adressenummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "breddegrad": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bruksenhetsnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bydel": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bygningsnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "fylkesnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "kommunenummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lengdegrad": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lokalitetsbeskrivelse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lokalitetsnoekkelord": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "postnummer": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "poststedsnavn": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "tilsynsaktivitet": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "aktivitetsutfoerelse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "internAktivitetsidentifikator": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "kontrollobjekt": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "lokalitetsreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "meldingTilAnnenMyndighet": {
     "items": {
      "$ref": "meldingTilAnnenMyndighet"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "observasjonFraTilsynsaktivitet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "samtidigeKontroller": {
     "items": {
      "$ref": "samtidigKontroll"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "startdatoForTilsynsaktivitet": {
     "format": "date-time",
     "nullable": false,
     "type": "string"
    },
    "tilsynsaktivitet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynsaktivitetreferanse": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    },
    "varighetForTilsynsaktivitet": {
     "nullable": false,
     "type": "integer"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "tilsynsegenskap": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "internTilsynsid": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "nettrapport": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "storulykketilsyn": {
     "enum": [
      "ikkeAngitt",
      "nei",
      "meldepliktig",
      "rapporteringspliktig",
      "ja"
     ],
     "nullable": false,
     "type": "string"
    },
    "tilsynsnoekkelord": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynsstatus": {
     "enum": [
      "ikkeAngitt",
      "aapen",
      "lukket",
      "avbrutt",
      "planlegging"
     ],
     "nullable": false,
     "type": "string"
    },
    "tilsynstema": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynsutvelgelse": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "uanmeldttilsyn": {
     "enum": [
      "ikkeAngitt",
      "ja",
      "nei"
     ],
     "nullable": false,
     "type": "string"
    }
   },
   "type": "object"
  },
  "tilsynsrapport": {
   "additionalProperties": true,
   "nullable": true,
   "properties": {
    "anmerkninger": {
     "items": {
      "$ref": "anmerkning"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "ansvarligTilsynsmyndighet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "bruddOgReaksjoner": {
     "items": {
      "$ref": "bruddOgReaksjon"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "kontaktpunkt": {
     "items": {
      "$ref": "kontaktpunkt"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "kontrolladresser": {
     "items": {
      "$ref": "tilsynsadresse"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    },
    "tildaenhet": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynsegenskaper": {
     "$ref": "tilsynsegenskap"
    },
    "tilsynsnotater": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "tilsynutfoertav": {
     "nullable": true,
     "type": "string"
    },
    "utfoerteTilsynsaktiviteter": {
     "items": {
      "$ref": "tilsynsaktivitet"
     },
     "nullable": true,
     "type": "array"
    }
   },
   "required": [
    "tildaenhet",
    "ansvarligTilsynsmyndighet"
   ],
   "type": "object"
  }
 },
 "nullable": false,
 "properties": {
  "tilsynsrapporter": {
   "items": {
    "$ref": "tilsynsrapport"
   },
   "nullable": true,
   "type": "array"
  }
 },
 "title": "Tilda/tilsynsrapporter",
 "type": "object"
}