Advokatregisteret

Innhenting av data fra advokatregisteret

Digdir er distributør av Advokatregisteret på vegne av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, hvor Data.altinn.no benyttes som teknisk løsning.

Per i dag er det tre forskjellige oppslag tilgjengelig.

  • Verifikasjon

Tar inn et fødselsnummer og returnerer om personen er registrert i advokatregisteret eller ikke, samt tittel (advokat, advokatfullmektig eller rettshjelper)

  • Personoppslag

Tar inn et fødselsnummer og returnerer samme informasjon som oppslaget beskrevet over, men inkluderer også informasjon om relasjoner til andre personer og virksomheter

  • Bulknedlastning