BITS kontrollinformasjon

Informasjon om api-endepunkter hos norske finansinstitusjoner

Distribusjonsstøttetjeneste for å utlevere finansinstitusjoners api-endepunkter

Denne dokumentasjonen er under arbeid

Tjenestebeskrivelse

BITS kontrollinformasjon er et ledd i Kontrollinformasjon - en kontrollprosess for å avsløre og forebygge økonomisk kriminalitet. For mer informasjon, se her

Hvem kan bruke informasjonen

BITS kontrollinformasjon-tjenesten er tilgjengelig for Altinns tjenesteeiere som også er deltakere i DSOP Kontrollinformasjon.

Hvordan ta tjenesten i bruk

Hente test-endepunkter:

Lage bruker på test.data.altinn.no og be om tilgang til produktet «BITS kontrollinformasjon». Etter godkjenning vil man få en api-nøkkel som må legges ved når man etterspør endepunktene. I tillegg må man definere en klient i maskinportens test-miljø som har tilgang på scopet altinn:dataaltinnno/kontrollinformasjon - scopet vil være forhåndstildelt til de aktuelle aktørene både i test og produksjon. Dette er for å sikre bruken at konsumentgruppen er i henhold til nåværende juridiske føringer på bruk av Altinn-løsninger.

For å hente data må man gjøre en spørring mot test-api.data.altinn.no og det aktuelle datasettet «Kontrollinformasjon». Beskrivelsen av selve datasettet finnes nederst på denne siden (hak av for vis testmiljø).

GET https://test-api.data.altinn.no/v1/directharvest/Kontrollinformasjon/?envelope=false HTTP/1.1
Authorization: Bearer {maskinporten-token}
Ocp-apim-subscription-key: {subscription-key}

Dette vil gi en respons som ser ut som følger (generert, ikke reell):

{

  "endpoints": [
    {
      "orgNo": "123456789",
      "name": "NAVN PÅ BANK",
      "url": https://api.navn.no/dsopaccountcontrolinfo/v2/AccountControlInfoService/v2/837884942,
      "version": "v2",
    },
    {

      "orgNo": "987654321",
      "name": "NAVN PÅ ANNEN BANK",
      "url": https://api.annenbank.no/dsopaccountcontrolinfo/v1/AccountControlInfoService/v2/920426530,
      "version": "v1",
    }  
  ],
  "total": 2
}

Hente prod-endepunkter:

Lage bruker på data.altinn.no og be om tilgang til produktet «BITS kontrollinformasjon». Etter godkjenning vil man få en api-nøkkel som må legges ved når man etterspør endepunktene. I tillegg må man definere en klient i maskinportens produksjonsmiljø som har tilgang på scopet altinn:dataaltinnno/kontrollinformasjon - scopet vil være forhåndstildelt til de aktuelle aktørene. Dette er for å sikre bruken at konsumentgruppen er i henhold til nåværende juridiske føringer på bruk av Altinn-løsninger.

For å hente data må man gjøre en spørring mot test-api.data.altinn.no og det aktuelle datasettet «Kontrollinformasjon». Beskrivelsen av selve datasettet finnes nederst på denne siden.

GET https://api.data.altinn.no/v1/directharvest/Kontrollinformasjon/?envelope=false HTTP/1.1
Authorization: Bearer {maskinporten-token}
Ocp-apim-subscription-key: {subscription-key}

Dette vil gi en respons som ser ut som følger (generert, ikke reell):

{
  "endpoints": [
    {
      "orgNo": "123456789",
      "name": "NAVN PÅ BANK",
      "url": https://api.navn.no/dsopaccountcontrolinfo/v2/AccountControlInfoService/v2/123456789,
      "version": "v2",
    },
    {
      "orgNo": "987654321",
      "name": "NAVN PÅ ANNEN BANK",
      "url": https://api.annenbank.no/dsopaccountcontrolinfo/v1/AccountControlInfoService/v2/987654321,
      "version": "v1",
    }  
  ],
  "total": 2
}

Datasett som inngår i tjenesten