Testing mot data.altinn.no

På denne siden:

Testmiljø

data.altinn.no har et preproduksjons-miljø kalt “staging” som kan brukes i forbindelse med testing av implementasjoner. Alle endringer som skal i produksjon blir først deployet til staging-miljøet før de produksjonssettes.

Testmiljøet er helt separert fra produksjon, og benytter sin egen utvikler-portal, hvor det kreves egne brukere og API-nøkler (subscription keys) som benyttes mot egne endepunkter.

Miljøet benytter Maskinportens VER2-mijø for autentisering og Altinn TT02 for autorisasjon og samtykkeforespørsler.

REST-API

For REST-API er det et eget endepunkt som benyttes, og det må også oppgis et test-virksomhetssertifikat utstedt av en offentlig godkjent aktør.

Test-organisasjoner for forespørsler

data.altinn.no støtter bruk av Tenor testdata for de fleste datasettene. Noen andre tjenester og datasett benytter andre testdata, som er nærmere beskrevet i onboarding-dokumentasjonen til den aktuelle tjenesteeieren. Altinn TT02 og Maskinporten VER2 støtter også bruk av Tenor.

Tilgjengelige test-koder

Listen av tilgjengelige beviskoder i staging-miljøet er tilgjengelig i det åpne metadata-API-et. Dette API-et benyttes også av den autogenererte dokumentasjonen. Husk og sett kryss i boksen “Vis testmiljø”.